STUDIEMATERIAL – Frågeställningar & funderingar . . .

ROLLERNAS TVIVEL – HÄR PÅ SIDAN HITTAR DU ETT URVAL FUNDERINGAR ATT REFLEKTERA ÖVER
Du kan säkert komma på fler aspekter som kan ha påverkat de elva rollerna … och dig!

Längst ned under varje Tvivlares text, finns olika symboler för FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. De har kopplingar till varje text, och de olika teman som uttrycker deras tvivel och till det studiematerialet har försökt belysa genom olika frågeställningar. Förutom den övergripande målbeskrivningen med de olika Huvudmålen finns det i dessa avgörande Delmål – förutsättningar – som måste uppnås för att man ska kunna nå huvudmålet. Delmålens innehåll och relevans kan du själv undersöka genom att klicka på dem.

Så tar du ansvar för dina handlingar.

Dina handlingar är också avgörande.

Det är något speciellt att bry sig om andra.

I alla situationer är du en förebild.

Lär dig att hitta fram till lagom.

Lär dig se huvudsak före bisak.

Gör livet meningsfullt.

 

TA DEL av Medborgarutredningen – Varför?

De gröna växtcellerna är de som bär allt liv.

Dubbelmoral urholkar ditt omdöme.
 • Hur kan vi få pressen att fungera utan att tidningar ska behöva ta in så mycket reklam som idag – reklam som t ex står i direkt motsats till artiklar i tidningarna om vikten av klimathänsyn och minskat konsumtion och minskat resande?
 • Kan presstöd vara en variant som minskar beroendet av reklamintäkter?
 Eller mer digital media? LÄS MER om : Pressstöd
 • SvT och radio fungerar ju utan reklam. Vad kan vi lära av dem? LÄS MER om : Public service
 • Hur kan media överlag bidra till att öka människors insikt och kunskap om klimatfrågor? LÄS MER om : Klimatförnekare och Scientific opinion on climate change (engelska)
 • DNs kulturchef skriver aktivt om klimatfrågan och vikten av att agera. Vad tror du om genomslaget av hans artiklar? Hur kan det backas upp? LÄS BOKEN : Sent på jorden – 33 tankar om världens största nyhet av Björn Wiman
 • Ge exempel på fler aktörer/debattörer som ökar förståelsen när det gäller att agera snabbt på klimatområdet och försöka påverka vårt konsumtionsbeteende. SE SATIRIKERN George Carlin: Life Is Wort Losing

Lär känna de egentliga kostnaderna och ditt kosmiska saldo.

Vilka alternativa visioner finns? LÄS MER omTio vägar till en rättvis värld Afrikagruppernas långtidsplan 2012-2019

Konsten följer livet och vår attityd till detta.
 • Känner du igen dig eller någon nära anhörig i den upproriska unga konstnären? SE MER om : Greta Thunbergs gatuprotest mot politikernas svek och Gretas tal inför delegaterna vid COOP24 Katowice 2018 och på nätet finns kanaler för aktioner inom flera områden I Sveriges finns nätverket: Artister för miljön SE t.ex. Act.tv i USA
 • Håller du med om att snäva och kortsiktiga ekonomiska intressen som innebär förödande av jorden, naturen, klimatet och allt levande utgör det värsta av alla brott?
 • Är alla slags protester, aktioner och konstuttryck – även bildäcksbränning försvarbara för att driva klimatfrågan med tanke på dess angelägenhetsgrad eller kan alltför våldsamma protester få motsatt effekt och riskera att skada klimatarbetet? SE en STAND-UP : Kan det vara som denne man säger? George Carlin – It’s a Big Club and You Ain’t In It! The American Dream
 • Vad finns det för ”fredligare” sätt protestera på i vardagen, på arbetsplatsen, i samhället för att uppmärksamma och åtgärda klimatfrågan? Varför inte börja tidigt med att lära dina och andras barn att odla: HÄR EN LÄNK till en inspirationssida och en blog med odlingstips för barn
 • Greta Thunberg, den unga skolflickan som demonstrerar utanför Riksdagshuset har visat ett exempel på hur det går att få genomslag för klimatengagemang, och att få följare? 
Vad kan du, ensam eller i samverkan med andra själv göra? LYSSNA på : Greta och Svante Thunberg om hur allt började för dem
 • Det är svårt att nå fram med klimatfrågorna i mediebruset: Hur kan man på ett effektivt sätt slå igenom med dessa frågor i olika medier och nå ut till och engagera fler människor? Bli inspirerad och se vad en stor mängd konstnärer, vetenskapsmän och andra engagerade gjorde på Moderna Museet. LÄS och TITTA MER på : ARARAT-projektet

STARTSIDA        EXEMPEL        MILJÖKONTAKTER        VAD FÖRVÄNTAS AV OSS

Copyright etc