NUTIDSGALLERIETS lösbladsmapp

Här finns inledningen till själva ARARAT-utställningen. Innehållet i Framtidsgalleriet och
i Nutidsgalleriet beskrev ”dagsläget” och det övertygande behovet av en omedelbar förändring på många områden.


TILLBAKA         Till POSITIVA EXEMPEL         Till STUDIEMATERIAL         Till MILJÖKONTAKTER

Copyright etc