Avsändare till hemsidan

Klimataktion är avsändare till denna hemsida. Hemsidan är upprättad av Jan Öqvist i samarbete med Elisabeth Lundqvist & Mats Arvendal.

Medarbetare till innehållet på hemsidan.

FILMEN
Att så ett frö av tvivel
Manus & regi Stina Oscarson
Foto & redigering: Felix Larnö
Grafik: Daniel Jonsson
Musik: Olof Oscarson
Mask/kostym: Nora Ozarowsky
Producent/regiassistent: Mika Oscarson Kindstrand

POSITIVA EXEMPEL
Utställningen – Frön för framtiden
Varis Bokalders, Ingrid Hallman, Desiree Johansson, Elisabeth Lundqvist, Birgitta Tornérhielm & Jan Öqvist

STUDIEMATERIAL – DISKUSSIONSUNDERLAG
Underlag till fördjupningsdiskussioner
Anna Grönberg, Elisabeth Lundqvist, Eva Avner, Gerd Johnsson-Latham, Gitte Jutvik Guterstam, Monica Segerstedt, Ulla Björklund & Jan Öqvist

ARARAT-utställningen
Eftersom det är väldigt många medaktörer till ARARAT-utställningen så finns i namn förteckning här utan vi hänvisar till de olika avdelningarnas lösblad.
Fotografer är svårt att reda ut så det blir en samlad beskrivning: Love Antell, Varis Bokalders, Thomas Brandt, Bengt Carling, Hans Nordenström, Jan Öqvist

FOTO : Jorden stiger upp bakom månen; NASA – Apollo 11, 20.07.1969
CITAT : Brainy Quote

Kompletterande texter, symboler och bilder är hämtade på nätet för att skapa ett diskussionsunderlag till filmen Att så ett frö av tvivel.
Speciellt förtjänstfullt för den globala förståelsen av vad mänsklighetens största utmaning för en uthållig utveckling består av har The New Divisions skapat i form av ett internationellt begripligt bild- och symbolspråks-lexika (piktogram med text) med kortfattade förklaringar i ett färgsystem. Deras översikt av FN´s 17 global mål och med sina 169 delmål har med sin komplexitet är både attraktiv och kongenial och inte minst lättillgänglig. Det är ett mycket värdefullt verktyg som finns att ladda ner på många av världens språk. Du hittar målen här.
KlimataktionThe New DivisionPersonliga engagemangsnivåer för FN´s globala mål (översätts).

Dalai lama är en titel och linje religiösa ledare inom gelug-sekten, en inriktning inom den tibetanska buddhismen. Tenzin Gyatso –mottagare (1935- ) av Nobels fredspris 1989 är den 14:e Dalai laman av Tibet.

Stina Elisabet Oscarson, född 17 oktober 1975 i Skellefteå, är en svensk teaterregissör, dramatiker/författare, samhällsdebattör och före detta teaterchef.
Klimataktion gav dramatikern, författaren och regissören Stina Oscarson i uppdrag att göra en film baserad på Medborgarutredningens samtal och texter. Det blev filmen ”Att så ett frö av tvivel”.
Filmen ”Att så ett frö av tvivel” hade premiär 14 december på Bio Rio med efterföljande samtal. Särskild inbjudan till till denna visning var miljöorganisationer och alla riksdagsmän. Filmen kommer att kunna beställas för stora och små sammanhang. Det beslöts att en digital handledning med fördjupningsmaterial och diskussionsunderlag skulle tillföras filmen och det är den du just nu tar del av.
Foto: Frankie Fouganthin, 2015
Det finns mer att läsa om Stina på t.ex. Wikipedia. Stina Oscarson

FILMINSPELNING & REDIGERING
Felix Larnö

Felix arbetar på fältet och då för TV4. Annars är han mest aktiv med att bistå utvecklingsländer med att skaffa sig nationell medie- och nyhetsut-sändningskompetens. Tillsammans med reportern Samu Abu Eid följde han FN-insatsen i Mali som beskrivits som ett av världens farligaste FN-uppdrag. Över 130 utländska soldater har på senare år mist livet, framförallt i terror-attacker signerade Al Quaida och andra grupperingar. Där fick han en unik inblick i den svenska utlandsstyrkans vardag, under deras uppdrag i de oroliga norra delarna av landet.

 

TILLBAKA    Till POSITIVA EXEMPEL   Till STUDIEMATERIAL   Till MILJÖKONTAKTER    STARTSIDA

Copyright etc